Prestatiecontrole

Hoe kan het effect van de Merus ring worden gemonitord?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het effect en de prestaties van de Merus ring in industriële toepassingen te beoordelen. Afhankelijk van het probleem kunnen verschillende prestatie-indicatoren worden gebruikt voor een vergelijking van vóór en na. Met deze informatie kunt u besluiten wat de verdere procedure na uw demoperiode wordt, of besluiten om voor een langere periode de resultaten te monitoren.

Vergelijking van stroomsnelheden

Vaak is er al apparatuur om resultaten te monitoren aanwezig, waardoor het gemakkelijk is om de gegevens van voor en na de installatie van een behandeld en een onbehandeld systeem te vergelijken. Het hangt af van de toegang tot bepaalde gegevens en uw eigen voorkeuren voor een bepaalde methode. Als u bijvoorbeeld het debiet (stroomsnelheid) van de vloeistof in het verleden hebt bijgehouden, zou u gemakkelijk nu ook de invloed van de Merus ring voor uw systeem kunnen meten. Om de waarden te vergelijken, zijn de gegevens van voorgaande tijden of die van een structureel identieke pijp/leiding vereist.

In de grafiek ziet u de waarden van twee vergelijkbare systemen bij één bedrijf; beide krijgen dezelfde hoeveelheid water, resulterend in dezelfde problemen met vervuiling. De trendlijn in de eerste grafiek toont een afnemend debiet, vanwege de verkleinde pijpdiameter als gevolg van afzettingen aan de wanden van de leiding. De tweede grafiek toont een gestabiliseerde ontwikkeling met een redelijk stijgend debiet.

Observatie van energieverbruik

 

Het energieverbruik verklaart de efficiëntie van een systeem en is daarom een geschikte indicator om de effecten van de Merus ring te controleren. Dit kan van essentieel belang zijn voor warmtewisselaars, maar ook voor andere toepassingen. Net als het debiet is een gegevensvergelijking van vóór en na de installatie nodig om de waarden te kunnen begrijpen en beoordelen.

In de tabel ziet u de vergelijking van twee verwarmingscircuits. De ene wordt behandeld door de Merus technologie en de andere is in de oorspronkelijke staat gebleven. De gegevens zijn gedurende een periode van 7 maanden bijgehouden; vóór en na het installeren van de Merus ring.

 

Het onbehandelde verwarmingscircuit vertoont een verlaagd rendement, terwijl het behandelde verwarmingscircuit in feite een verbeterde efficiëntie vertoont. In dit geval is de gasbesparing meer dan 30.000 m3.

Calcium of ijzer in water van een gesloten lus

Het uitvoeren van een wateranalyse is een zeer eenvoudige en efficiënte manier om na te gaan welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in het watersysteem. Indien mogelijk maken we gebruik van deze techniek als indicator voor de voortgang van het systeem na de installatie. Deze waarden geven een betrouwbare indicatie van het waterproces in gesloten leidingsystemen, maar dit kan niet worden gebruikt voor grote en open systemen, omdat die gegevens complexer zijn en zorgvuldiger moeten worden geanalyseerd. Vergeleken met het totale volume in het gesloten systeem kunnen de veranderingen in de calcium- of ijzerhoeveelheid in dit geval minimaal zijn – maar nog steeds zichtbaar.

Calcium Monitoring

 

Deze grafiek illustreert de waarden van een gesloten systeem. De waarden zonder de Merus ring zijn geregistreerd vóór de installatie en acht weken daarna. Gedurende deze weken werd geen zoet water aangevuld. De stijgende waarden zijn absoluut optimaal, omdat ze erop wijzen dat de resterende afzettingen in het water zijn opgelost en uit het systeem zijn gespoeld.

Volumetrische meting – Beoordeling van het inwendig volume van een warmtewisselaar

De zogenaamde gelaste warmtewisselaars kunnen niet worden geopend voor reiniging of voor onderhoud. Normaal gesproken zijn dit vrij kleine warmtewisselaars. In deze situatie beoordelen we het werkelijke volume van de warmtewisselaar vóór de installatie (op dat moment wordt het volume verminderd door afzettingen) en vergelijken we dit met het hypothetische volume dat door de fabrikant is gedefinieerd. Het verschil wordt verondersteld het volume van de afzettingen te zijn.

Volumen Wärmetauscher

De tabel laat zien dat voor de primaire invoer, het oorspronkelijke volume opnieuw kon worden ingesteld. Twee weken na de installatie werden de gegevens opnieuw gemeten om de uitkomsten te controleren. Aan de secundaire zijde nam het bruikbare volume aanzienlijk toe.

TDS: Total Dissolved Solids (hoeveelheid opgeloste stoffen) – in een open watercircuit

Als de vervuiling en afzettingen in het systeem erg geavanceerd zijn, kan het moeilijk zijn om betrouwbare gegevens te verkrijgen voor het meten van effecten. Een oplossing zou het langdurig bewaken van de TDS (totale hoeveelheid stoffen die in het water zijn opgelost) kunnen zijn. Meteen na het installeren van de Merus ring, zal deze waarde aanzienlijk toenemen.

De reden hiervoor is dat afgedekte afzettingen in het water worden opgelost en vervolgens worden weggespoeld. In de loop van de tijd neemt deze waarde af, totdat deze het equivalente niveau van het toevoerwater bereikt en stabiliseert.

Visuele inspectie

Ondanks alle mogelijkheden voor prestatiemonitoring, is het meestal beter om een visuele inspectie te hebben, die de ontwikkelingen na de installatie van een Merus ring duidelijk kan aantonen. “Zien is geloven.” – een visueel onderzoek is de meest overtuigende manier voor de meerderheid van onze klanten.

 

Vaak is het geen optie om het systeem of de leidingen eenvoudig te openen. Daarom installeren we de Merus ring tijdens een reguliere en korte uitvaltijd van het systeem.Contact

Pronomar B.V.
Noordeinde 88C
3341 LW
Hendrik-Ido-Ambacht
the Netherlands

T  +31 (0)78 – 68 19 481
F  +31 (0)84 – 22 54 573
E  info@pronomar.com

Contact us!