Privacy

25 mei 2018

Uw privacy is voor Pronomar van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze bij u hebben gevraagd. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.pronomar.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, neem dan contact op met Pronomar via info@pronomar.com

Contactformulier:
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:
Wij geven uw persoonsgegevens, behoudens een wettelijke verplichting, niet aan derden.

Beveiliging:
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan de laatste inzichten aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Onze privacyverklaring kan wijzigen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Mogelijk kunnen wij u vragen u te identificeren.

Klacht indienen:
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Pronomar B.V.
Noordeinde 88 C
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

info@pronomar.com of mail via ons contactformulier op de website.Contact

Pronomar B.V.
Noordeinde 88C
3341 LW
Hendrik-Ido-Ambacht
the Netherlands

T  +31 (0)78 – 68 19 481
F  +31 (0)84 – 22 54 573
E  info@pronomar.com

Contact us!